Instellingen Comru / PC bij (her) installatie (XP / 2000)

 

In deze probleemoplosser wordt in een aantal stappen beschreven hoe u Comru en uw PC in dient te stellen indien u een nieuwe PC heeft aangeschaft of indien Windows opnieuw op uw PC is geïnstalleerd. In deze probleemoplosser gaan wij ervan uit dat Comru al is geïnstalleerd en uw backup al is teruggezet. Indien dit niet het geval is verwijzen wij u binnen Selfservice van Agrovision naar:

 

Ø  Agrovision Algemeen

Ø  Installatie en internetupdate

Ø  Installatie op een nieuwe PC

Ø  Hoe (her)installeer ik het Agrovision programma op een nieuwe PC

 

1. Communicatietijdstippen automatische koppeling

De communicatietijdstippen met de procescomputer worden niet met de reservekopie teruggezet. Voer zelf de communicatietijdstippen in via:

 Voercomputer -> Instellingen -> Basisinstellingen -> Tabblad Comm. Tijdstippen

Kies voor de knop [Toevoegen]. Voeg de communicatietijdstippen toe zoals ze ook op de oude pc stonden.

 

2. Firewall instellingen voor toegang tot Internet

De toegang tot internet wordt voor het Agrovision programma geblokkeerd. Zorg dat firewall zo wordt ingesteld dat de volgende programma's van Agrovision volledige toegang tot internet hebben, of schakel uw firewall tijdelijk uit.

De volgende programma's dienen volledig toegang tot internet te krijgen:

ibms.exe
cmvupdate.exe
cmvtaak.exe

U kunt deze programma's vinden in C:\program files\agrovision\ibms\ Zorg er ook voor dat deze locatie wordt uitgesloten van het scannen naar virussen. Voor instellingen van uw firewall verwijzen we u naar de handleiding/helpsysteem/website of leverancier van uw firewall.

3. Schermbeveiliging

Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad (de achtergrond van Windows / buiten de iconen) en selecteer ‘Aan persoonlijke voorkeur aanpassen’ of bij Windows-XP voor 'Eigenschappen'.

 

 

 

 

Het menu 'Eigenschappen voor beeldscherm' verschijnt. Klik op de knop 'Schermbeveiliging':

 

Onder 'Schermbeveiliging' kan het best de optie 'Leeg' geselecteerd worden. Een 'lege' schermbeveiliging houdt eigenlijk in dat het schermsignaal wordt stopgezet en dat het scherm dus werkelijk minder energie verbruikt, in tegenstelling tot vele andere uitvoeringen van schermbeveiliging (die wel het scherm tegen inbranden beschermen, maar geen energie besparen).

 

Klik op de bovenste 'Schema-instellingen wijzigen' :

 

 

Kies bij de instellingen voor het energiebeheer schema overal nooit, evt kunt u voor beeldscherm uitschakelen een keuze maken, bijvoorbeeld 20 minuten.

 

Zet ‘De computer in slaapstand zetten na:’  op ‘Nooit’.

 

4. Comru

In uw Comru programma dient u de volgende instellingen te verrichten:

Ga naar: 6. Voercomputer 13. Instellingen 1. Basisinstellingen


 

Voeg hier met de knop toevoegen het communcatietijdstip in waarop u dient te koppelen toe (zoek dit evt op de oude PC op indien u dit niet weet).


Neem ook de overige communicatie instellingen van uw oude PC over mbt de zaken die uitgevoerd dienen te worden, een eventueel programma dat voor-  of achteraf gestart dient te worden.

 

Stel eventueel in of de PC na het koppelen uitgezet dient te worden (dit werkt alleen onder Windows XP /2000). Stel het aantal seconden wachten in deze situatie in op bijvoorbeeld 300 (de PC wacht dan 300 seconden, 5 minuten) na het koppelen, dit om alle printopdrachten e.d. af te ronden.

 

Bij de tabbladen melken en voeren kunt u instellen welke lijsten u na de communicatie wilt printen (restvoer /melk). De meest gebruikte instelling is printen attentielijst restvoer.

 

 

5. Automatische koppeling -> PC moet aan staan

Indien de PC (eventueel automatisch) uitgezet wordt dient u er zorg voor te dragen dat de PC wel weer aangezet wordt ruim voor het tijdstip waarop de automatische koppeling zal worden gestart.

Ons ad vies is om de PC altijd aan te laten staan en deze 1x per week opnieuw op te starten.

 

6. (Her)installatie software proces/voercomputer

Voor de (her) installatie en instellingen van uw procescomputersoftware verwijzen wij u naar de leverancier van deze software.